SWEDCHARGE

Права за използване


За да отговори на вашите нужди и изисквания, BG.SwedCharge.com ще позволи достъп до този уебсайт 24 часа на ден, всеки ден.
В случай на временна липса, т.е. прекъсване на интернет трафика с този уебсайт, поради техническа или обективна намеса извън контрола на BG.SwedCharge.com, BG.SwedCharge.com не поема отговорност и не гарантира достъп до уебсайта по време на гореспоменатите препятствия.
Всички данни и информация, публикувани на този уебсайт на BG.SwedCharge.com, са информативни и за същия BG.SwedChare.com си запазва правото да се променя и да се променя, когато условията и нуждите са поръчани или поради актуализиране на освободената информация.
Поради специфичността на медиите, BG.SwedCharge.com не поема отговорност за точността и надеждността на публикуваната информация и документи.
Изтеглянето на материали (информация, данни, снимки, документи), тяхното разпространение или свързване към този уебсайт на BG.SwedCharge.com е разрешено, като се изброят източника. Горното е възможно само за търговски цели и лична употреба. BG.SwedCharge.com не поема отговорност за злоупотреба с взетите материали.